Ποιες υπηρεσίες παρέχουμε πέρα από τη βασική διαμεσολάβηση;

 
Οι Σύμβουλοι ακινήτων της Kw, μπορούν να παρέχουν πολλές επιπλέον υπηρεσίες πέρα από τη βασική διαμεσολάβηση, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών μας. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  1. Αξιολόγηση Ακινήτου: Παροχή εκτιμήσεων αξίας ακινήτων βάσει της τρέχουσας αγοράς και άλλων συναφών παραγόντων.
  2. Σύνταξη Συμβολαίων: Βοήθεια στη σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας για να διασφαλιστεί η νομική και οικονομική προστασία του πελάτη.
  3. Προώθηση Ακινήτου: Εκτεταμένες προσπάθειες προώθησης του ακινήτου μέσω διαφημίσεων, κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, και άλλων πολλών μεθόδων.
  4. Συμβουλές για Επισκευές/Ανακαίνιση: Παροχή συμβουλών για επισκευές ή ανακαινίσεις που μπορεί να αυξήσουν την αξία του ακινήτου.
  5. Συνδρομή σε Διαπραγματεύσεις: Διαπραγμάτευση εκ μέρους του πελάτη για την επίτευξη των καλύτερων όρων συναλλαγής.
  6. Συμβουλές Στρατηγικής Αγοράς: Συμβουλές σχετικά με την καλύτερη στρατηγική για την αγορά ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της αγοράς και των τάσεων.
  7. Διεκπεραίωση της διαδικασίας κάθε συμβολαίου: Οργάνωση και διευθέτηση όλων των διαδικασιών εξασφαλίζοντας την υπογραφή του συμβολαίου σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα.
  8. Εκπροσώπηση σε Επιθεώρηση Ακινήτου: Συνοδεία του πελάτη σε επιθεωρήσεις ακινήτου.

Loading

Compare listings

Compare